Är du i en vårdnadstvist?

Om du hamnat i en vårdnadstvist så kan domstolen utse en medlare som kan hjälpa er. Domstolen betalar alla kostnader för medlaren – hjälpen du får är helt gratis.

I föräldrabalken 6 kap. 18 a § står det:

 • domstolen får uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa,
 • medlaren har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen betalas av allmänna medel.
Om du hamnat i en vårdnadstvist så kan domstolen utse en medlare som kan hjälpa er. Domstolen betalar alla kostnader för medlaren – hjälpen är helt gratis.
Klicka här om du vill veta hur det går till och vad det kostar!

Är du på väg in i en vårdnadstvist?

I en värld där alltmer måste bli hållbart verkar vi ha glömt bort våra relationer.
Klicka här om du vill veta hur det går till och vad det kostar!

Om ni föräldrar inte är överens om vad som är barnets bästa, så kan en medlare hjälpa er innan någon av er startar en vårdnadstvist. Hemförsäkringen kan troligen betala stora delar av kostnaderna för medlaren.

 • Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem, villa- och fritidshusförsäkringar.
 • Rättsskydd innebär att försäkringen kan betala en stor del av kostnaderna för en medlare om:
  • medlaren som hjälper er är jurist eller advokat,
  • föräldrarna är så oense om vad som är barnets bästa att det finns en uppenbar risk för att de ska hamna i en vårdnadstvist.
 • Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring.

Medlare som juridiskt ombud

Om den andra föräldern har ett juridiskt ombud och du vill undvika en utdragen vårdnadstvist i domstolen, så kan du anlita ett eget juridiskt ombud (en jurist eller en advokat) som även är en utbildad och erfaren medlare.

Ditt juridiska ombud har målsättningen att lösa konflikten så snabbt och effektivt som möjligt, helst utan att processa i domstolen. Arbetsmetodiken är fokuserad på faktabaserad kommunikation och argumentation istället för på smutskastning – en ”Vårdnadstvist 2.0”.

Rättsskyddet i din hemförsäkring kan eventuellt hjälpa dig betala kostnaderna för ditt juridiska ombud.

I en värld där alltmer måste bli hållbart verkar vi ha glömt bort våra relationer.
Klicka här om du vill veta hur det går till och vad det kostar!

Medling – ett alternativ till samarbetssamtal

I en värld där alltmer måste bli hållbart verkar vi ha glömt bort våra relationer.
Klicka här om du vill veta hur det går till och vad det kostar!

Om du känner att ni borde kunna prata med varandra men inte klarar det på egen hand, då kan samarbets-samtal vara ett sätt att få hjälp att kommunicera.

Men om ni har prövat samarbetssamtal och det inte har fungerat eller om ni inte vill gå till socialtjänsten, så kan en medlare, som både är tränad i att hjälpa parter förhandla och att hjälpa dem kommunicera med varandra, vara ett alternativ.

Om konflikten inte är så allvarlig att ni behöver juridiska ombud och om ni är beredda att ta kostnaderna för privat medling så är strukturerade medlingsmöten ofta effektivare än samarbetssamtal.

Cause Mediation

Hållbara föräldrarelationer

Cause Mediation® är en medlingsmetod som gör medlingen i tre steg:

 1. Bedömning av om medling är möjligt. Föräldrakonflikter där en förälder är farlig för barnet eller där minst en förälder inte vill eller inte kan bygga en föräldrarelation sållas bort.
 2. Anpassning av medlingsmetoden efter föräldrakonflikten. Medlingen avslutas alltid med en förhandling, men ibland måste man skapa förhandlingsutrymme för att kunna komma till förhandlingsbordet.
 3. Den verkliga medlingen som hjälper er lösa föräldrakonflikten.
Information på arabiska
Information på franska