Hållbar föräldrarelation eller vårdnadstvist?

Är du i en vårdnadstvist?

Om du hamnat i en vårdnadstvist så kan domstolen utse en medlare som kan hjälpa er. Domstolen betalar alla kostnader för medlaren – hjälpen är helt gratis.

I föräldrabalken 6 kap. 18 a § står det:

 • domstolen får uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa,
 • medlaren har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen betalas av allmänna medel.
Om du hamnat i en vårdnadstvist så kan domstolen utse en medlare som kan hjälpa er. Domstolen betalar alla kostnader för medlaren – hjälpen är helt gratis.

Är du på väg in i en vårdnadstvist?

I en värld där alltmer måste bli hållbart verkar vi ha glömt bort våra relationer.

Om du och den andra föräldern inte är överens om vad som är barnets bästa, så kan ni anlita en medlare som kan hjälpa er innan någon av er startar en vårdnadstvist. Om ni har en hemförsäkring kan ni troligen få hjälp att betala stora delar av kostnaderna för medlaren.

 • Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem, villa- och fritidshusförsäkringar.
 • Rättsskydd innebär att försäkringen kan betala en stor del av kostnaderna för en medlare om:
  • medlaren som hjälper er är jurist eller advokat,
  • du och den andra föräldern är så oense om vad som är barnets bästa att det finns en uppenbar risk för att ni ska hamna i en vårdnadstvist.
 • Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring.

Medling är ingen mirakelmedicin

Medling kan inte lösa alla konflikter. Det finns föräldrar som inte sig vill eller inte kan bygga en föräldrarelation. Om en sådan förälder är inblandad i en föräldrakonflikt så är det svårt att lösa den med hjälp av medling!

Men även om båda föräldrarna vill och kan bygga en föräldrarelation så måste man anpassa medlingsmetoden efter föräldrakonflikten.

Cause Mediation® är en medlingsmetod som gör medlingen i tre steg:

 1. Bedömning av om medling är möjligt. Föräldrakonflikter där minst en förälder inte vill eller inte kan bygga en föräldrarelation sållas bort.
 2. Anpassning av medlingsmetoden efter er föräldrakonflikt.
 3. Den verkliga medlingen som hjälper er lösa föräldrakonflikten.
Hållbara föräldrarelationer

Vill du träffa mig? Se kalendern!

Jag är mycket ute på uppdrag och möten runt om i Sverige och finns ofta tillgänglig lokalt i staden under eftermiddag / kväll. Du är välkommen att möta upp utan avtalad tid för konsultation. Hållbar föräldrarelation eller vårdnadstvist. Jag svarar på frågor och ger tips utan kostnad!