Från förälskelse till vårdnadstvist

I en värld där alltmer måste bli hållbart verkar vi ha glömt bort våra relationer.Hur ska vi klara av den enorma omställningen från ett konsumtionssamhälle till ett hållbart samhälle om vi inte ens klarar av att sluta konsumera relationer?

Brukar du   källsortera?

Omställningen till att börja göra sina relationer hållbara kan liknas vid att lära sig källsortera – en del saker blir lite mer omständliga.

Omställningen kan också jämföras med att bli vegetarian. Många som slutar äta kött känner inte att de avstår från att äta kött – de äter inte kött av det enkla skälet att de känner att det är fel att äta kött och förstår inte hur de tidigare kunde äta en blodig biff!

Det finns skäl att vifta med en varningsflagga!

Precis som en del människor som blivit vegetarianer inte längre kan äta kött finns det en risk för att du, om du lär dig vad som krävs för att en relation ska kunna bli hållbar, inte längre kan leva i en ”vanlig” relation som inte bygger på det som gör det möjligt för en relation att bli hållbar.

Så länge parrelationen fungerar så ger den ett överskott av energi, men så fort det börjar knaka i den så blir den istället en stor energitjuv.

Om vi har barn tillsammans så tar föräldrarelationen över när parrelationen är slut. För många fungerar föräldrarelationen bättre än parrelationen gjorde, men om föräldrarelationen kraschar så finns det en risk för att man hamnar i en utdragen vårdnadstvist. Det är svårt att sätta sig in i hur mycket tid och energi en vårdnadstvist kan ta om man inte befunnit sig i en sådan.

Om man frågar människor som befinner sig i slutfasen av livet hur mycket tid och energi de lagt på dåliga relationer under sitt liv så blir svaret ofta ”alldeles för mycket”.

Vill du träffa mig? Se kalendern!

Jag är mycket ute på uppdrag och möten runt om i Sverige och finns ofta tillgänglig lokalt i staden under eftermiddag / kväll. Du är välkommen att möta upp utan avtalad tid för konsultation. Jag svarar på frågor och ger tips utan kostnad!