Relationer är viktiga!

För oss som lever i en parrelation så är den en stor och ständigt närvarande del av våra liv. Oavsett vilken fas av parrelationen vi befinner oss i – innan, under eller efter – så upptar den en stor del av vår tankeverksamhet för de flesta av oss.

Hållbara   Relationer

Så länge parrelationen fungerar så ger den ett överskott av energi, men så fort det börjar knaka i den så blir den istället en stor energitjuv.

Om vi har barn tillsammans så tar föräldrarelationen över när parrelationen är slut. För många fungerar föräldrarelationen bättre än parrelationen gjorde, men om föräldrarelationen kraschar så finns det en risk för att man hamnar i en utdragen vårdnadstvist. Det är svårt att sätta sig in i hur mycket tid och energi en vårdnadstvist kan ta om man inte befunnit sig i en sådan.

Om man frågar människor som befinner sig i slutfasen av livet hur mycket tid och energi de lagt på dåliga relationer under sitt liv så blir svaret ofta ”alldeles för mycket”.

Det absolut bästa är självklart att börja bygga en Hållbar Relation redan i förälskelsestadiet, men det är fullt möjligt att förändra en trasig relation till en Hållbar Relation.

Det blir bara lite svårare ju längre tid som gått sedan relationen började bli dålig.

Efter mer än 20 års arbete som medlare mellan människor som kraschat både sin parrelation och sin föräldrarelation – människor som har hamnat i en vårdnadstvist och som för sina barns skull bett domstolen om hjälp att förvandla sin kraschade föräldrarelation till en hållbar föräldrarelation – har jag hittat en genväg till hur man kan bygga en Hållbar Relation.

Med det här häftet vill jag ge dig en bild av vad som krävs för att bygga en Hållbar Relation. Jag ska försöka att göra det på bara ett fåtal sidor istället för att göra vad många andra skulle göra; skriva en bok på några hundra sidor. I min värld är det här med relationer ganska enkelt, och jag har aldrig förstått varför man ska krångla till det mer än nödvändigt.

Så jag hoppas på att du om en stund håller med mig om att fler bör bygga hållbara relationer istället för att försöka lappa ihop sina trasiga relationer.

Tre gemensamma   nämnare

Alla relationer har tre gemensamma nämnare, eller för att använda en liknelse: de står på tre ben:

  • En ömsesidig känsla av tillit
  • En ömsesidig känsla av att bli sedd och lyssnad på
  • En ömsesidig känsla av att få minst lika mycket tillbaka som man ger

Parrelationer har ett fjärde ben:

  • En ömsesidig känsla av attraktion.

Jag arbetar inte med det fjärde benet – det finns tillräckligt många både verkliga och självutnämnda experter på det benet därute – utan har fokuserat på de tre benen som är gemensamma för alla relationer.

Mitt absoluta fokus är på parrelationer och föräldrarelationer. Det här häftet riktar sig därför i första hand till dig som vill veta mer om hur man kan bygga en hållbar par- eller föräldrarelation.

Vanliga relationer – den typen av relationer de flesta av oss lever i – är ömtåliga och lite vingliga.

Det räcker att ett av benen börjar ge sig lite så riskerar hela relationen att falla omkull.